เว็บไซต์ครูนิกร มาระมิ่ง   ทีไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

thzh-CNen
หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน Download
หน่วยที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศ Download
หน่วยที่ 3 ข้อมูลส่วนตัวปลอดภัย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ Download
หน่วยที่ 4 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม Download
หน่วยที่ 5 การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา Download
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรม Download
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 Download
แบบทดสอบหน่วยที่ 2 Download
แบบทดสอบหน่วยที่ 3 Download
แบบทดสอบหน่วยที่ 4 Download
แบบทดสอบหน่วยที่ 5 Download
แบบทดสอบหน่วยที่ 6 Download