เว็บไซต์ครูนิกร มาระมิ่ง   ทีไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

thzh-CNen

ดาวน์โหลดเอกสาร โรงเรียน

  แผนพัฒนาการการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 Download
  แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 Download
 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR2565 Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม. ปีการศึกษา 2567 Download

ประกาศทรงผมนักเรียนโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

Download
ประกาศรายชื่อ ม.1 ปีการศึกษา 2567 Download