เว็บไซต์ครูนิกร มาระมิ่ง   ทีไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

thzh-CNen

ดาวน์โหลดเอกสาร ม.2

   หน่วยที่ 1  แนวคิดเชิงคำนวณ Download
   หน่วยที่ 2  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา Download
   หน่วยที่ 3  คอมพิวเตอร์ Download
 ่  หน่วยที่ 4  เทคโนโลยีการสื่อสาร Download
     หน่วยที่ 5  เทคโนโลยีการเผยแพร่ผลงาน Download
   แบบทดสอบหน่วยที่ 1 Download
   แบบทดสอบหน่วยที่ 2 Download
   แบบทดสอบหน่วยที่ 3 Download
   แบบทดสอบหน่วยที่ 4 Download
   แบบทดสอบหน่วยที่ 5 Download