เว็บไซต์ครูนิกร มาระมิ่ง   ทีไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

thzh-CNen

news15

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

      https://classroom.google.com/c/NDk4MDM1Njk5ODcz?cjc=57vslry

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

      https://classroom.google.com/c/NTQ0NDk3NTYzOTk1?cjc=pvqhusd

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

      https://classroom.google.com/c/NTQ0MjEzNTU4ODQ2?cjc=lydfk4q

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

      https://classroom.google.com/c/NTQ0MjE4NDc4MjY5?cjc=krn6qeb

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 

     https://classroom.google.com/c/NDk3OTU1NDEwMjQ0?cjc=fzqcqst