เว็บไซต์ครูนิกร มาระมิ่ง   ทีไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

thzh-CNen

news14

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

       https://classroom.google.com/c/NTQ0NTA3NzY2OTQy?cjc=6cu7qad

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

       https://classroom.google.com/c/NDk4MDM5NDY1Njc5?cjc=fbn4roa

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

       https://classroom.google.com/c/NTQ0NTA3ODI5MDAz?cjc=xx7i7pu

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

       https://classroom.google.com/c/NTQ0MDMwMTUwMjIw?cjc=j5g3nqk

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

       https://classroom.google.com/c/NDk3OTAzMjc0NzQ4?cjc=4vnzemu

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

       https://classroom.google.com/c/NTQ0MDE3OTM4ODg4?cjc=rcyebi6