เว็บไซต์ครูนิกร มาระมิ่ง   ทีไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

thzh-CNen

 news13

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

         https://classroom.google.com/c/NDk3NzkxMzY4MDA5?cjc=xo72mjv

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

        https://classroom.google.com/c/NTI2NjIyMjkyNDA5?cjc=o7dkj5w

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

        https://classroom.google.com/c/NTM5NTUwNTY0NDI1?cjc=ameq2ci

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

        https://classroom.google.com/c/NTM5NTUwNjA0NTYy?cjc=q7jehu4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

        https://classroom.google.com/c/NTM5NTUwOTc0MjEy?cjc=sachvq4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

        https://classroom.google.com/c/NDk3Nzk2NzcyNTk1?cjc=g673axm